Asiakasrekisterin tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1         Johdanto

Tässä asiakirjassa kuvataan yleisellä tasolla, mitä henkilötietoja Aistilan asiakasrekisteriin tallennetaan, mihin tietoja käytetään, miten niitä käsitellään, mistä henkilötiedot ovat peräisin, kenelle niitä luovutetaan sekä miten henkilötietoja suojataan.

2         Rekisterin pitäjä

Aistila Oy Y-tunnus 3101047-1

3         Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Aistila Oy Itäinen Pitkäkatu 4 A 5. krs, 20520 Turku

Sähköposti: [email protected]

4         Rekisterin nimi

Aistila Oy:n asiakasrekisteri

5         Käsittelyn tarkoitus

Aistilan asiakasrekisteriä käytetään tutkimuksista, koulutuksista ja tapahtumista tiedottamiseen.

6         Käsittelyperuste

Kaikki kerätyt henkilötiedot perustuvat käyttäjän itse antamaan lupaan tallentaa ja käyttää tietojaan tutkimuksista, koulutuksista ja tapahtumista tiedottamiseen, mm. uutiskirjeiden vastaanottamiseen.

7         Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Edustamansa yritys
  • Edustamansa yrityksen postiosoite

8         Henkilötietoryhmät

8.1      Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity henkilö itse ilmoittaa haluavansa poistua rekisteristä.

8.2      Mahdolliset vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja ne jäävät vain rekisterin pitäjälle.

8.3      Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin

Tietoja käsitellään Compusense Cloud-järjestelmän (Kanada) avulla.

9         Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on luokiteltu salassa pidettäviksi ja pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada tarkastaa itseäsi koskevat tiedot. Voit pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntöä koskevissa asioissa ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

10   Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

11   Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteriä säilytetään ulkopuolisilta suojattuna Compusense Cloud-järjestelmässä (Kanada). Rekisterin tietoja saa nähtäväkseen vain rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt. Rekisteriin pääsy on rajoitettu siten, että ylläpitäjät tunnistetaan henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Jokaisen ylläpitokäyttäjän edellytetään allekirjoittavan käyttäjä- ja salassapitositoumus.

12   Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]