Koulutettu asiantuntijaraati, Atria Suomi Oy

”Aistilan koulutettu asiantuntijaraati tutki tuotteidemme aistittavaa laadun muutoksia. Kokonaisuus toteutettiin laadukkaasti ja saimme selkeät tulokset, joiden pohjalta pystymme etenemään omissa…

Turun Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu

Turun kaupunki järjesti kansainvälisen ideakilpailun Linnanniemen alueen kehittämisestä. Kilpailu oli ideakilpailu, jonka tarkoituksena oli kannustaa kilpailijoita innovatiivisuuteen, mutta kuitenkin suunnitelmien…

Kansainvälinen yhteistutkimus, Helsingin yliopisto

”Aistila hoiti EIT Food:n rahoittaman tutkimuskonsortion yhteistutkimuksen aineistonkeruun kymmenessä Euroopan maassa. Kokonaisuus sisälsi tutkimuslomakkeiden käännökset kohdemaan kielelle ja tiedonkeruun sovittujen…

Aisti MindMap, Oy Soya Ab Jalofoods

”Aisti MindMapin avulla meidän oli helppo lähteä suunnittelemaan uutta tuotetta ymmärtämällä ensin kuluttajien ajatusmaailmaa tuotteelle tärkeistä ominaisuuksista. Testasimme kehitetyn tuotteen…

Moniaistinen resepti, Vaasan Oy

”Aistilan moniaistisen kokemustutkimus tuotti meille konkreettista uutta informaatiota tuotteidemme asiakaskokemuksesta. Tämän uniikin metodin lopputuloksena syntynyt selkeä presentaatio antoi meille hyvän…