Kansainvälinen yhteistutkimus, Helsingin yliopisto

”Aistila hoiti EIT Food:n rahoittaman tutkimuskonsortion yhteistutkimuksen aineistonkeruun kymmenessä Euroopan maassa. Kokonaisuus sisälsi tutkimuslomakkeiden käännökset kohdemaan kielelle ja tiedonkeruun sovittujen kriteerien mukaisesti. Aistila oli joustava kumppani, jonka työn laatuun ja palvelukykyyn olimme tyytyväisiä.”

Mari Sandell, Helsingin yliopiston professori