Moniaistinen resepti, Vaasan Oy

”Aistilan moniaistisen kokemustutkimus tuotti meille konkreettista uutta informaatiota tuotteidemme asiakaskokemuksesta. Tämän uniikin metodin lopputuloksena syntynyt selkeä presentaatio antoi meille hyvän työkalun portfolion, konseptien, brändin ja pakkausten kehittämiseen ja suunnitteluun.”

Mariana Liljeström, Analytics Development Manager, Vaasan Oy