Raadin kehittäminen ja tutkimusyhteistyö, Kotkamills Oy

Kotkamillsin oma aistinvarainen raati on ollut toiminnassa jo muutamien vuosien ajan. Taival aloitettiin rinta rinnan elintarvikepakkauskartongin valmistuksen kanssa, ja aluksi keskityttiin arvioimaan tuotteiden hajua sekä maitosuklaarouheeseen siirtyvää virhemakua standardin SFS-EN 1230 mukaisesti. Oman raadin tulokset ovat olleet erittäin tärkeitä sekä tuotelaadun varmistamisessa että aktiivisen tuotekehitystoiminnan ohjaamisessa.

Uudentyyppiset tuotteet sekä laatutason jatkuva parantaminen edellyttävät meiltä myös aktiivista aistinvaraisen arvioinnin kehittämistä, ja olemme mm. ottaneet käyttöön hiljattain uuden testimenetelmän virhemakujen tutkimiseksi. Tässä kehitystyössä olemme saaneet Aistilalta sekä vahvistusta suunnitelmillemme että uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Yhteydenpito on ollut välitöntä ja vaivatonta, ja olemme saaneet kaipaamaamme erityisosaamista sekä tieteellistä näkökulmaa referensseineen maanläheisessä ja ammattimaisessa paketissa oman toimintamme ja osaamisemme tueksi.

Olemme teettäneet Aistilalla tutkimusprojekteja, joiden suunnitelmia valmisteltaessa on ollut suureksi avuksi se ketteryys ja tarkkuus, jolla tutkija on saanut kiinni toiveistamme. Suunnitelmaluonnokset ovat olleet havainnollisia, selkeitä ja tarkkoja, eikä korjauksiin tai kommentointeihin ole tuhraantunut aikaa lainkaan. Myös tulosten raportointi ja raportin esittely saavat meiltä suuret kiitokset.

COVID-tilanne on tuonut jonkin verran haasteita Kotkamillsin raadin toimintaan, ja olemme saaneet Aistilalta tukea niin tuotetestauksessa kuin raatilaisten aistien aktivoinnissa Aistijaprofiloinnin avulla. Aistijaprofilointi toteutettiin rajoitukset huomioiden joustavasti, ja näytepakettien joustavat toimitukset jokaiselle raatilaiselle henkilökohtaisesti mahdollistivat myös etätyötä tekevien raatilaisten osallistumisen. Näytteiden valinnassa oli huomioitu toimialamme erityispiirteet ja raatilaisille jo tutuksi tulleet aistiärsykkeet. Henkilökohtaiset raportit käytiin selkein esimerkein läpi kahdessa aallossa järjestetyissä Teams-tuokioissa. Aistijaprofilointi sai raatilaisiltamme pelkästään positiivista palautetta mielenkiintoisena projektina, ja palautteenkin pohjalta jatkossa teemme varmasti myös tämänkaltaista yhteistyötä, Minna Hannula, laatujärjestelmä- ja laboratoriopäällikkö Kotkamills Oy:stä.