Tuotteiden ominaisuusprofiilit kuvailevalla menetelmällä, Valio Oy

”Hyödynsimme Aistilan asiantuntijaraatia tuotteiden aistinvaraisten erojen selvittämisessä. Tutkimuksen lähtökohtana oli hypoteesi, että raaka-ainemuutokset voivat vaikuttaa lopputuotteiden aistittavaan laatuun. Tutkimuksen perusteella saimme selvän ymmärryksen siitä, mikä oli raaka-aineiden vaikutus eri resepteissä tuotteiden ulkonäkö-, maku-, suutuntu – ja flavoriominaisuuksiin.”

Senior Research Scientist Sari Puputti, Valio Oy