Uudenlaista tutkimustietoa kaupunkisuunnitteluun, Turun kaupunki

Miltä merellinen Turku Tuntuu?

”Tämän uudenlaisen tutkimustiedon avulla kaupunkisuunnittelua voidaan tehdä entistä paremmin asukkaille todistetusti olennaisten kokemusten lähtökohdista ja konkreettisiin aistimuksiin asti ajateltuna.  Tutkimus antaa paljon tietoa siitä, millainen merellinen kokemus on Turulle ominaista ja ainutlaatuista. Tätä hyödynnetään merellisen kaupungin ja sen mielikuvan kehittämisessä.”

Yhteysjohtaja Antti Kirkkola, Turun kaupunki

Asiakkaan tarve

Turun kaupunki halusi kasvattaa Turun vetovoimaa kehittämällä kaupungin merellisiä tekijöitä, matkailupalveluita ja merellistä brändimielikuvaa. Visit Finland halusi selvittää miten saaristoon ja mereen liittyvää matkailua voisi kehittää.

Projektin lähtökohta ja menetelmät

Tutkimus kartoitti aistilähtöisesti yli 1000:n Turun asukkaan ja lähes 900:n ulkomaisen matkailijan (ruotsalaiset, kiinalaiset, saksalaiset) merkityksellisimmät mielikuvat merellisestä Turusta ja lähisaaristosta kesällä 2018

Projektin lopputulemat

Turun merellisyyden moniaistiset kokemukset kiteytettiin moniaistisiksi resepteiksi.

Tuloksia hyödynnettiin mm. saaristomatkailun työpajassa. Ne toimivat asukas- ja asiakaslähtöisinä kehityksen apuvälineinä myös Turun kaupunkikehitykselle.