Räätälöity valmennus aisteja ymmärtämällä

Onko yritykselläsi käytössä toistettava aistivaraisen arvioinnin menetelmä?

Onko arviointiraati sitoutunut toimintaansa ja kaikki ymmärtävät työn merkityksen?

Tunnistetaanko arvioijien aistiherkkyydet ja hyödynnetään niitä?

AISTILA® Academy – aistivalmennus sisältää eritasoisia valmennuspaketteja, jotka rakennetaan asiakaslähtöisesti keskittyen juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Aistijaprofiloinnin avulla pystytään kartoittamaan arviointiryhmän yksilölliset erot, mikä antaa lähtötason aistimisen kehittämiselle. Ihmiset ja heidän aistinsa ovat tuotekehityksen keskeisin resurssi.

AISTILA® Academy palvelut

Aistivalmennukset

Aistijaprofilointi