Parempi ymmärrys moniaistisesta
kuluttajakokemuksesta

Miten testattava tuotekonsepti viedään aistimustasolle?

Millaisista ulkonäkö-, maku- ja ääniominaisuuksista syntyy unohtumaton matkailukokemus?

Miten rakennetaan tila tai palvelu, jossa kuluttaja viihtyy?

Aistilan palvelujen avulla saadaan kuvattua kuluttajien moniaistinen kokemus heidän omin sanoin. Moniaistinen ​resepti​ ja Aisti​ MindMap​ kartoittavat kuluttajan moniaistisen kokemuksen avaintekijät. Tuloksena yhteinen lähtökohta ja kieli tuotteiden, tilojen ja elämysten kehitystyöhön ja viestintään.

 

AISTILA® Insight palvelut

Moniaistinen resepti

Aisti MindMap​

 

”Tämän uudenlaisen tutkimustiedon avulla kaupunkisuunnittelua voidaan tehdä entistä paremmin asukkaille todistetusti olennaisten kokemusten lähtökohdista ja konkreettisiin aistimuksiin asti ajateltuna. Tutkimus antaa paljon tietoa siitä, millainen merellinen kokemus on Turulle ominaista ja ainutlaatuista. Tätä hyödynnetään merellisen kaupungin ja sen mielikuvan kehittämisessä.”

– Antti Kirkkola, yhteysjohtaja, Turun kaupunki

”Aistilan moniaistisen kokemustutkimus tuotti meille konkreettista uutta informaatiota tuotteidemme asiakaskokemuksesta. Tämän uniikin metodin lopputuloksena syntynyt selkeä presentaatio antoi meille hyvän työkalun portfolion, konseptien, brändin ja pakkausten kehittämiseen ja suunnitteluun.”

Mariana Liljeström, Analytics Development Manager, Vaasan Oy