Parempi ymmärrys moniaistisesta
kuluttajakokemuksesta

Miten testattava tuotekonsepti viedään aistimustasolle?

Millaisista ulkonäkö-, maku- ja ääniominaisuuksista syntyy unohtumaton matkailukokemus?

Miten rakennetaan tila tai palvelu, jossa kuluttaja viihtyy?

Aistinvaraisen tutkimuksen avulla saadaan parempi kuluttajaymmärrys moniaistisesta kokemuksesta. Aistinvarainen arviointi kuvaa kuluttajien aistikokemusta heidän omin sanoin. Moniaistinen ​resepti​ ja Aisti​ MindMap​ kartoittavat kuluttajan moniaistisen kokemuksen avaintekijät. Tuloksena yhteinen lähtökohta ja kieli tuotteiden, tilojen ja elämysten kehitystyöhön ja viestintään.

 

AISTILA® Insight palvelut

Moniaistinen resepti

Aisti MindMap​