Koulutus ja aistitestaus

Aistijaprofilointi

Arvioijien aistitesti

・perusmaut・makuseokset・hajut・kemotunto

Aistivalmennukset

Yrityskohtaiset koulutukset

・Aistit ja yksilöllisyys ・arviointimenetelmät・tulosten hyödyntäminen

Räätälöity valmennus aisteja ymmärtämällä

Miten saada paras hyöty aistinvaraisista arvioinneista tuotekehitysprosessin päätöksentekoon?

AISTILA® Academy  sisältää eritasoisia räätälöityjä koulutuspaketteja tuotekehityksen, laadunhallinnan ja markkinoinnin tarpeisiin. Koulutuksissa voidaan keskittyä arvioinnin perusmenetelmien haltuunottoon, näytteiden kuvailun harjoitteluun, aistimisen yksilöllisyyteen tai uuden arviointimenetelmän sisäänajoon. Kysy myös koulutuksistamme moniaististen kokemusten havainnointiin ja kehittämiseen elämyksellisessä Aistikattilassa®.

Aistijaprofilointi on aistitesti, jonka avulla kartoitetaan yrityksen arviointiryhmän  arvioijien aistiherkkyydet. Tieto on apuna arviointiryhmän ja yksilön omassa kehittymisessä. Ihmiset ja heidän aistinsa ovat tuotekehityksen keskeisin resurssi.