Tilat ja palvelukokemukset

Moniaistinen resepti

Nostaa käyttäjien tarpeet ja toiveet tilan tai elämyksen suunnittelun lähtökohdaksi

・tarpeet ・kokemus ・ideaaliaistimukset

Sensory walk

360º kokemus tilasta aisteilla koettuna. Työkalu tilakokemuksen mittaamiseen ja kehityskohteiden tunnistamiseen

・tuoksut ・äänet ・visuaalisuus・haptisuus & tuntoaistimukset

Tilakokemus on aina myös aistikokemus

Miten rakennetaan tila, jossa käyttäjä viihtyy?

Aistilan tilasuunnittelun menetelmät soveltuvat esimerkiksi kaupunkikehityksen, liiketilojen, ravintoloiden, hotellien, kylpylöiden ja erilaisten elämysten kehittämiseen.

Menetelmillä voidaan mitata ja analysoida nykyisiä aistikokemuksia, sekä suunnitella ideaalikokemuksia.
Tutkittua tietoa kannattaa hyödyntää alueiden, tilojen ja elämysten suunnittelussa ja rakentamisessa, jotta niistä tulee käyttäjille mieluisia.