Tuote ja pakkaus

Mieltymystestit

Kuluttajien kokemus konseptien ja tuotteiden miellyttävyydestä ja kiinnostavuudesta aistilähtöisesti halutussa kohderyhmässä

・tuotetesti ・pakkaustesti ・konseptitesti

Ominaisuusprofiilit

Koulutettu raati arvioi tuotteiden aistittavien ominaisuuksien erot kuvailevalla menetelmällä ja tuottaa ominaisuusprofiilit tuotteille

・ tuoteprofiili ・aistiominaisuudet

Aistila Navigator

Preference mapping määrittää kuluttajamieltymyksen kannalta kriittiset ominaisuudet

・ mieltymysajurit

Globaali markkinakatsaus

Raaka-aine-, pakkaus- ja makutrendit maailmalta. Tieto tuoteryhmän kehityksestä.

・ Mintel・ trendit

Aisti MindMap

Tunnistaa kuluttajien tuoteideaan/-tarpeeseen liittämät aistiominaisuudet

・ aistibrief tuotekehitykselle

Tutkimukset Flavoria®-tutkimusravintolassa

Tuotetestaukset aidossa valintatilanteessa lounaslinjastolla, kahvilassa tai simuloiduissa ympäristöissä moniaistitilassa

・ Aistikattila® ・Flavoria®

 

Aistittavan laadunarviointi ja säilyvyysajan määrittäminen

・ quality index method ・laatuasteikko

Erotustestit

Erotustestillä nopeasti tieto tuotemuutoksen vaikutuksesta aistittaviin ominaisuuksiin

・ kolmitesti ・pari-vertailutesti

 

Tutkimustiedonkeruu

Tutkimusaineiston kerääminen onlinekyselyille laajan kuluttajatietokannan kautta kohderyhmäkriteerien ja kiintiöiden mukaisesti

・ kansainvälinen ・onlinekysely

Parempi osumatarkkuus tuotekehitykseen

Testaa onko tuoteideasi kiinnostava valitsemassasi kohderyhmässä ja huomioi aistikokemus tuoteoptimoinnissa.

Aistilan tutkimuspalveluilla tuotetaan aistilähtöistä kuluttajaymmärrystä tuotekehityksen, markkinoinnin ja laadunhallinnan tueksi. Tarjoamme palveluja tuotekehitysprosessin eri vaiheisiin. Halutussa kohderyhmässä selvitetään kuluttajien odotukset ja kokemus tuotteista. Käytössämme on koulutettu raati, jonka avulla saadaan objektiiviset arviot tuotteiden aistittavista eroista. Tutkimusten toteuttamiseen käytössämme ovat monipuoliset tutkimusympäristöt.