Työkalut

AISTILA® Raadit

Kuluttajaraati

Tavoitamme kohderyhmäsi kuluttajat laajasta kuluttajaraadistamme testaamaan tuotteita paikan päällä tai kotonaan. Onlinetutkimuksiin vastaajat tavoitamme koko Suomesta ja ympäri maailmaa.

Koulutettu asiantuntijaraati

Koulutettu aistinvaraisen arvioinnin raati toimii mittalaitteena kun tarvitaan tarkka tieto tuotteiden aistittavista eroista ja niiden voimakkuuksista. Ylläpidämme koulutettua raatia yhdessä Turun yliopiston kanssa. Raatilaisten aistit on testattu ja heidät on koulutettu arvioimaan erilaisilla aistinvaraisen arvioinnin menetelmillä.

6 Tutkimusympäristöä

Aistilaboratorio

Aistinvaraiseen arviointiin suunniteltu häiriötön maistotila (ISO 8589-std). Se koostuu kuudesta erillisestä kopista joissa koulutettu raati tai kuluttajat keskittyvät tuotteiden arviointiin.Tilan välittömässä läheisyydessä on suurkeittiötasoinen näytteiden valmistuskeittiö.

Flavoria® – tutkimusravintola ja kahvila

Flavoria® tutkimusravintola, on vaihtoehto kun tuote halutaan testata todellisessa käyttöympäristössä, lounaslinjastolla. Tällöin asiakas ei ostopäätöstä tehdessään tiedä että kyseessä on tutkimus.

Aistikattila® – moniaistitila

Aistikattilassa voidaan tuotearviointi toteuttaa eri ympäristöissä muokkaamalla tilan valaistusta, kuvitusta, ääntä ja tuoksua. Kuluttaja voi lämmittää, nauttia ja arvioida testattavan tuotteen keittiössä, ja me pääsemme tarkkailemaan arviointia.

Kotitestaus

Usein on tarve, että kehitetty tuote valmistetaan, syödään ja arvioidaan kotona. Testattavat tuotteet tarkkoine arviointiohjeineen toimitetaan kuluttajille kylmäketjun katkeamatta ja kuluttaja voi suorittaa arvioinnin omassa ympäristössään itselleen sopivana aikana.

Kenttäyhteistyö Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa

Jos yritys suunnittelee tuotteen vientiä, on tärkeää että tuote testataan kohdemaassa oletetulla kohderyhmällä. Toteutamme tuotetestejä aistilaboratoriossa, hallissa ja kotona useiden eri yhteistyökumppanien kautta.

Onlinetutkimukset ympäri maapallon

Kun tutkimus tapahtuu online, voimme etsiä tutkimukseen relevantin otoksen ympäri maapalloa. Näin toteutamme esimerkiksi tuotteiden konseptitestausta kun tuoteideaa testataan kohderyhmissä valituissa kohdemaissa. Voimme myös toimia datankerääjinä toisten tutkimuksissa.

Aistilan työkalut tuotekehityksen eri vaiheissa

 

> Kuluttajatesti

> Konseptitesti

 

 

 

 

 

IDEA

 

 

> Mieltymystesti

> Kuvailevat menetelmät

> Laadun arviointi

> Säilyvyystestit

> Ominaisuusprofiilit

 

 

R&D

 

> Mieltymystesti

> Kuvailevat menetelmät

> Erotustesti

> Laadun arviointi

> Ominaisuusprofiilit

> Säilyvyystestit

 

MARKKINOILLA