Aistikas asiakaskokemus on lisäarvoa ja erottumiskeino elämystaloudessa ja kilpailun puristuksessa

Vaikuttavat
viestit

Uusi
luksus

Moniaistinen
teknologia

Parempi
huomioarvo

Signature
aistimukset

Asiakas-
kokemuksen
optimointi
kohderyhmälle

Aistila auttaa aistittavan lisäarvon tuottamisessa (kuvat tulossa)

Moniaistisen asiakaskokemuksen tutkimuksen, kehityksen ja testauksen sovellusalueet